• Полезно

Съвет за действия при продажба:
 Поставете реална пазарна цена на имота си 
   Голяма част от продавачите обявяват завишена начална цена с идеята да я намалят при необходимост или в процеса на преговори. Грешката е сериозна поради факта, че завишената цена не може да доведе до реален интерес към имота. Завишената цена демотивира потенциалния клиент дори да разгледа офертата за недвижим имот. Логично няма как да се осъществи контакт, който да доведе до сключване на сделка. Грешки от този тип вредят особено много на продавачите на имоти, които търсят бърза реализация.
Необосновано завишената цена води след себе си и други негативни ефекти. Имотът се застоява на пазара. Това предизвиква растящо недоверие към предложението, а неизбежното коригиране на цената впоследствие само подсилва усещането.
Определянето на твърде висока цена е резултат от много фактори, но обикновено е свързано с неправилна ориентация на продавача за пазарните реалности – липса на актуална информация, свръх предпазливост, слухове или нереални очаквания за поскъпване на имоти и други.
Завишаването на пазарната цена често произхожда от неправилно  калкулирани в цената подобрения,  мебелировка или оборудване. За продавача тези подобрения носят полза, но за купувача те може да се окажат не само безполезни, а да станат повод за допълнителни разходи с цел преустройство.
Подгответе добре имота си за огледи
   Жилището трябва винаги да е в подобаващо състояние за оглед. Доста често собствениците не обръщат внимание на безпорядъка по време на снимки или оглед на имота. Това никога не води до положителни резултати. Снимките на недвижимия имот винаги трябва да са с добро качество, подредени и информативни. Липсата на порядък създава чувство на неудобство у потенциалния купувач, в резултат той почти винаги бърза да напусне обекта и не вижда най-важното или нужното, за да вземе решение за покупка.
 Продажба на имот в неподходящ сезон или време
   Целта при продажбата е имотът да излезе на пазара в правилното време, на правилната цена, и да се реализира. Доста често имотът е с изгодна цена, но за него няма търсене поради факта, че се продава в момент, когато няма конкретен интерес към съответния тип имоти. Това води дo застой на предложението на пазара, а впоследствие усилва недоверието от страна на купувачите.
Потърсете професионално съдействие от брокер
   Брокерът е активен участник на пазара на недвижими имоти, постоянно разполага и борави с актуална информация. Това го прави и незаменим съветник по отношение на пазарната цена на имота.
Освен правилната оценка на недвижимия имот, брокерът се нагърбва с един доста трудоемък процес, който е съществена част от продажбата, а именно: провеждане на огледи с потенциални купувачи, както и реклама на недвижимия имот в публичното пространство. И двете изискват правилен подход, познания, опит и немалко време.