• Покупка на къща

 1 .Изискайте да видите нот.акт и скица от кадастър – така ще стане ясно дали в имота има съсобственост? 
2.  Изискайте проектна документация и разрешителните за строеж и въвеждане в експлоатация – така ще разберете съществуващите постройки в имота законни ли са? 
3.  Изискайте виза за проектиране от собственика – така ще стане ясно дали има пречки при евентуално строителство?
4.  Говорете със съседите и ги разпитайте подробно.
5.  При подписване на договор и сделка, най-сигурно е плащанията да се осъществят с доверителна сметка при нотариус!